Yemen türküsü
Notalayan: Muzaffer Sarısözen
Adanalı
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Âcem gızı
Notalayan: Osman Özdenkçi

Adatepe
Notalayan: Mehmet Özbek

Ayrıldım; güler miyim?!
Notalayan: Işık Başel

Bolu Beyi
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Deymen gamlı-yaslı gönlüme!
Notalayan: Mehmet Erenler

İzmir'in kavakları
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Gesi bağları
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Damdan dama atlan, yâr!
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Bu tepe, pulli tepe!
Notalayan: Nîdâ Tüfekçi

Kara kaşlar, kara gözler!
Notalayan: Ahmet Yamacı

Çökertme
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Meşelidir engin dağlar!
Notalayan: Emin Aldemir

Arpa-buğday-dâneler!
Notalayan: Nîdâ Tüfekçi

Karam
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Âhirim, sensin!
Besteci: Neşet Ertaş

Yemenimde, hâre var!
Notalayan: ???

Kış masalı
Besteci: Âdem Gümüşkaya vs.

Ben, giderim Batum'a!
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Ay balam!
Beste: Ârif Sâmi Toker

HE: Hava nagila
Beste:  (???)
Bölüm:   Yabancı Ezgilerim
ES: Guantanamera
Beste: José Fernández Diaz

EN: Sway
Beste: Luis Demetrio ve Pablo B. Ruiz

DE: Wenn der weiße Flieder wieder...
Beste: Franz Doelle

IT: Love in Portofino
Beste: Fred Buscaglione

RU: Katyuşa  (Катюша)
Beste: Matvyey İsaakoviç Blanter

FR: La chanson de Lara
Beste: Maurice Jarre
 
Kendimle İlgili
3.0 oktavlı bariton ile 5.5 oktavlı bas arasındaki tüm sestonlarına, kolaylıkla ve sorunsuzca ulaşabiliyorum. Hattâ tüm bu sestonlarının, milyonlarca aranüansını uygulayabiliyorum.

Genç Bestecilerimize Çağrı
Bestelerinizin notalarını, enstrümentallerini ve güftelerini; bana yollarsanız; çok mutlu olurum.

Sözgüyü yapıtlaştıran; sözdür!
Sözlerde aktarılanlar; özdür!
Gereksizdir uzun araezgi;
dinleyenlerde, yaratır bezgi!
Tüm videolarımı ve seskayıtlarımı, gönül rahâtlığı ile indirebilirsiniz; bilâkis ricâmdır.
   Ancak; herhangi bir ortamda yayımlamanıza, izin yok!   (Telif özgürlüklerim)
Eğer yeni düzenlediğim bir videoyu, dahâ önce izlemişseniz;  ağtarayıcınızdaki "çerezler" bölümünü açın ve "belgeler ve diğer kayıtlar" kısmını "boşaltın". Aksi durumda; hâlâ eski videoyu izliyorsunuzdur.

Sayfalar:  03 | 02 | 01

***

Klasik Türk Müziği Sözgülerim (Sayfa 02)

Sunucumuz, yeni PHP sürümüne geçti.

Yazılımımız, bu sürüme yetersiz olduğu için; tüm ağbağlarımı, yenilemem gerekiyor.

Bu dönem boyunca, şarkısözü yayımlayamıyorum; anlayışınızı diliyorum.***

Üç Ayrı Dilde

Özgün güfteler ile.

Elliyedinci Eklentim

Özbaşlık: "Çile, bülbülüm; çile!"

TR: Çile, bülbülüm; çile!  
DE: Mein Glücksklee  
EN: My lovebee!  
Beste: Sâdettin Kaynak


Kırkdokuzuncu Eklentim

Özbaşlık: "Vedâ bûsesi" (2)

TR: Vedâ bûsesi (2)  
DE: Schmerz der Seh... (2)  
EN: Your pains hurt me! (2)  
Beste: Yusuf Nalkesen


Kırksekizinci Eklentim

Özbaşlık: "Vedâ bûsesi" (1)

TR: Vedâ bûsesi (1)  
DE: Schmerz der Seh... (1)  
EN: Your pains hurt me! (1)  
Beste: Yusuf Nalkesen


Kırküçüncü Eklentim

Özbaşlık: "Dönüşsüz yolculuğum"

TR: Dönüşsüz yolculyuğum  
DE: Reise ohne Rückkehr  
EN: My last journey  
Beste: Yusuf Nalkesen


Otuzyedinci Eklentim

Özbaşlık: "Âhû gibi_kaçıyor!"

TR: Âhû gibi_kaçıyor!  
DE: Flirtfee  
EN: Pretty thing!  
Beste: Şemseddin Zîyâ Bey


Otuzüçüncü Eklentim

Özbaşlık: "Hasret akşamında"

TR: Hasret akşamında  
DE: Abend der Sehnsucht  
EN: Night of longing  
Beste: Ömer Fârûk Şahin


***

Tekil Eklentilerim

Özgün güfteler ile.

Aşkım, bahârdı!  
Beste: Yıldırım Gürses
Arım-balım-peteğim!  
Beste: İsmet Nedim
Bir dünyâ yarattım!  
Beste: Erol Sayan
Hatırla, sevgilim!  
Beste: Mûhlis Sabâhâddin Ezgi
İçin-için yanıyor!  
Beste: Şekip Ayhan Özışık
Bak; yine geçti bahâr!  
Beste: İzzet Altınbaş
Hiç bitmeyen aşkımız  
Beste: Cem Özkarslı
Kadehinde, zehîr olsa...!  
Beste: Erol Sayan
Geçmesin günümüz...! (2)  
Beste: Dr. Alâeddin Yavaşça
Kapıldım-gidiyorum!  
Beste: Kaptanz. Ali Rızâ Bey
Zeytin gözlüm!  
Beste: Dr. Selâhâttin İçli
Şimdi, uzaklardasın!  
Beste: Zekî Müren
Geçmesin günümüz, yasla!  
Beste: Dr. Alâeddin Yavaşça
Enginde yavaş-yavaş!  
Beste: Sâdettin Kaynak
Bir gönül hikâyesi!  
Beste: Zekî Müren


***

Klasik Türk Müziği Şarkılarım

Kendi yazdığım güftelerle.


Yetmişbeşinci Eklentim

Özbaşlık: "Bir şarkı bizim için!"

TR: Alk sözgümüz (Aşk şarkımız)
DE: Unser Liebeslied
EN: Our lovesong
Beste: Sevgi Uğurlu


***

Altmışyedinci Eklentim

Özbaşlık: "Benim güzel peri kızım"

TR: Tüm Güllerin Ecesi  
DE: Königin Aller Rossn  
EN: Queen of Al Roses  
Beste: Erol Sayan


Ellidokuzuncu Eklentim

Özbaşlık: "Gözler, kalbin aynasıdır!" (2)

TR: Gözler (2)  
DE: Augen (2)  
EN: Eyes (2)  
Beste: Selâmî Şâhin


Elliüçüncü Eklentim

Özbaşlık: "Türkiye'm"

TR: Ata'nın öğütü  
DE: Frieden in der Welt  
EN: Life in one tale  
Beste: Müşerref Akay


Ellibirinci Eklentim

Özbaşlık: "Bir masal sanki dünyâm!"

TR: Büyülü evren!  
DE: Meine Märchenwelt  
EN: Life in one tale  
Beste: Turhan Taşan


Kırkbeşinci Eklentim

Özbaşlık: "Bir peri masalı"

TR: Gönlümdeki ısın  
DE: Feenmärchen  
EN: Enchanting fairies  
Beste: Avnî Anıl


Kırkbirinci Eklentim

Özbaşlık: "Seni, aşksız bırakmam!"

TR: Kacamaktaki çift  
DE: Meines Lebens Sinn  
EN: Pair in affair  
Beste: Zekâî Tunca


Otuzdokuzuncu Eklentim

Özbaşlık: "Âhû gözler"

TR: Avuntu aradım  
DE: Ich suche Trost  
EN: Searching for solace  
Beste: Sevgi Uğurlu


Otuzbeşinci Eklentim

Özbaşlık: "Kordonboyu seyrine düştü!"

TR: Mulâ! Mulâ!  
DE: Leben in Endenich  
EN: Beautiful Mulâ  
Beste: Erol Sayan


***

Tekil Eklentilerim

Kendi güftlerimle.

Karşıt kutuplar  
(Sen, nîsânsın dahâ!)
Beste: Kutlu Payaslı
Yâr mı tatlı; sanrın mı?  
(İntizâr)
Beste: Suat Sayın
Yanarım gündüz-gece!  
(Aşkı, seninle tattı...)
Beste: Fehmî Tokay


***

Sayfalar:  03 | 02 | 01


***

İlginize

Nâçizâne ağbağımda kullandığım enstrümentallerin tümüne yakını, değerli gönül dostum Nihat Demirci'nin, klavye (org) derlemeleridir.

Burada bulamadığınız ve dahâ yüzlerce enstrümentali, Nihat Demirci'nin sitesinden; ücretsizce sağlayabilirsiniz.


Önemli Bilgi
Seslendirdiğim tüm yapıtların %90'ını; dahâ önce, hiç kimsenin sesinden dinlemedim.
Bestecilerin önerilerini ve öngörülerini de bilmiyorum.
Bu durum, benim öncelikli damağımdır.
Tan Tankut'un Yeri
tankut.sebat.net
2011'den beri  •   ©  Tan Taner Tankut
Şarkı ve türkülerimin her tür hakları, bende saklıdır.
İletke: Bana, iletke ile ulaşın.
Tek bir insân bile, benim sâyemde mutlu olabiliyorsa; ben, dünyânın en mutlu insânıyımdır.
 
Dermân, kâr eylemez!
Beste: Sâadettin Kaynak
Bölüm:   Klasik Türk Müziği Sözgülerim

Önceki Düzenlediğim Eklentim

Özbaşlık: "Öyle yeşil gözleri vardı!"

Beste: Taner Şener
Öyle yeşil gözleri vardı!
Kunterbunte Blicke
Loveheat in the club

Bir Önceki Düzenlediğim Eklentim

Özbaşlık: "Hasret akşamında"

Beste: Ömer Fârûk Şâhin
Hasret akşamında
Abend der Sehnsucht
Night of longing

Dahâ Önce Düzenlediğim Eklentim

Özbaşlık: "Âhû gibi kaçıyor!"

Beste: Şemseddin Ziyâ Bey
Âhû gibi kaçıyor!
Die Flirtfee
Pretty thing!
Eintracht in Bonn  (İstanbul karşilaması)
Beste: Necdet Varol
Liebe ist...  (Nîsân yağmuru)

Beste: Rizâ Ates
Eine Nach mit Dir  (Seninle, bir gece...)
Beste: Suat Sayın
Verbotenes Verlangen (Rüyâlarda buluş.)
Beste: Halil Karaduman

Papatya gibisin!
Beste: Necdet Koyutürk
Bölüm:   Tangolarım
Âşıka, Bağdat sorulmaz!
Beste: Münir Nûreddin Selçuk
Onuncu yıl marşı
Beste: Cemâl Reşit Rey
Bölüm:   Marşlarım
İzmir marşı
Beste: Kaptanz. Ali Rızâ Bey (?)

Gel Beşiktaş'a
Beste: Nihat Dmirci
O yaz
Beste: Bora Ayanoğlu
Kol düğmeleri
Beste: Barış Manço
Akşam güneşi
Beste: Orhan Kencebay
Bölüm:   Arabesk
Telif özgürlüklerim üzerine
     Her tür 'yasaklayıcı bakış açısı'na,
     kesinlikle karşıyım!  Ancak...
(Son ağbağ sürümü: 08/25/2020, 10.10)
Tan Tankut'un Yeri'nden bir bağlantı    İçbağlantı
Erol Sürül'ün Kişisel Ağbağı'na yönlendirme   Dışbağlantı
İki ya da dahâ çok aykırı dil seçeneği   En-az iki değişik dil seçeneği
Aynı şarkıya, en az iki farklı yorum ya da değişik güftelerle yorum   'Çoklu kayıt' ya da 'çifte kayıt'
Ses yorumu içeren video eklentisi bulunur Ses yorumu içeren video eklentisi var
Yalnızca seskaydı bulunur Yalnızca seskaydı bulunur
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim, aykırı
     yazılarım ve kişisel bilgilerim
Gizem
     Güzeller güzeli Gizem Gözsel'in
     sürükleyen serüvenleri!
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim ve kişisel
     bilgilerim
Suç Örgütü Hukûk Birimleri!
     Aralıksızca suç işleyen Bonn polis
     örgütü ve hukûk birimleri!