Derleyen: (Bilinmiyor)
İzmir marşı
Beste: (???)
Bölüm:   Marşlarım
Kol düğmeleri
Beste: Barış Manço
Katyuşa  (Катюша)
Beste: Matvyey İsaakoviç Blanter

Bölüm:   Yabancı Ezgilerim
Papatya gibisin!
Beste: Necdet Koyutürk
Bölüm:   Tangolarım
Bölümlerde, yeni düzenlemeler...
      Kimi bölümleri etkisizleştirdim.
"Yabancı Ezgilerim" bölümünü açtım
      Amacım, her alana yayılmak değildir.
Yenilikleri yükledim
     Nâçizâne ağbağımda, belirgin değişiklik
     ve genişlemeler uyguladım.
Kullanıcı güvenliğiniz ile ilgili
     Sizin kişisel verileriniz, benim
     ilgi alanım değildir.
Telif özgürlüklerim üzerine
     Her tür 'yasaklayıcı bakış açısı'na,
     kesinlikle karşıyım!  Ancak...
(Son ağbağ sürümü: 08/25/2020, 10.10)
Tan Tankut'un Yeri'nden bir bağlantı    İçbağlantı
Erol Sürül'ün Kişisel Ağbağı'na yönlendirme   Dışbağlantı
İki ya da dahâ çok aykırı dil seçeneği   En-az iki değişik dil seçeneği
Aynı şarkıya, en az iki farklı yorum ya da değişik güftelerle yorum   'Çoklu kayıt' ya da 'çifte kayıt'
Ses yorumu içeren video eklentisi bulunur Ses yorumu içeren video eklentisi var
Yalnızca seskaydı bulunur Yalnızca seskaydı bulunur
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim, aykırı
     yazılarım ve kişisel bilgilerim
Gizem
     Güzeller güzeli Gizem Gözsel'in
     sürükleyen serüvenleri!
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim ve kişisel
     bilgilerim
Suç Örgütü Hukûk Birimleri!
     Aralıksızca suç işleyen Bonn polis
     örgütü ve hukûk birimleri!
 
 Kendi Sesimden


 Bir ses sanatçısı,
     ünlü olabilir mi?
Sözgüyü yapıtlaştıran; sözdür!
Sözlerde aktarılanlar; özdür!
Gereksizdir uzun araezgi;
dinleyenlerde, yaratır bezgi!


Tüm videolarımı ve seskayıtlarımı, gönül rahâtlığı ile indirebilirsiniz; bilâkis ricâmdır.
   Ancak; herhangi bir ortamda yayımlamanıza, izin yok!   (Telif özgürlüklerim)
Eğer yeni düzenlediğim bir videoyu, dahâ önce izlemişseniz;  ağtarayıcınızdaki "çerezler"  bölümünü açın
      ve "belgeler ve diğer kayıtlar"  kısmını "boşaltın".  Aksi durumda; hâlâ eski videoyu izleyebiliyor olabilirsiniz.

Gesi bağları


Kendi yorumum:
Kaynak:   Ahmet Gâzî Ayhan
Derleyen:   Muzaffer Sarısözen
Notalayan:   Muzaffer Sarısözen
Tür:   Türk Halk Müziği
Yöre:   Kayseri, Everek, Gesi köyü


***

Gesi bağlarında dolanıyorum;
yitirdim yârimi! Amân; aranıyorum!
(yitirdim yârimi! Amân; aranıyorum!)
Bir çift selâmına güveniyorum.
Türkünün enstrümentali:
Enstrümental: Nihat Demirci
Gel-otur yanıma; hâllerimi söyleyeyim.
Hâlimden bilmiyor; ben, o yâri n'eyleyeyim!

Gesi bağlarından gelsin-geçilsin;

Ahmet Gâzî Ayhan
kurulsun masalar; rakı-konyak içilsin.
(kurulsun masalar; rakı-konyak içilsin.)
Herkes, sevdiğine varsın-seçilsin.
Atma, anam; atma şu dağların ardına.
Kimseler yanmasın; anam yansın derdime!

Gesi bağlarında, üç top gülüm var.
Ey vicdânsız varlık! Sana-bana, ölüm var!
(Ey vicdânsız varlık! Sana-bana, ölüm var!)
Ölüm varsa; şu dünyâda, zulüm var!
Gel-otur yanıma; hâllerimi söyleyeyim.
Hâlimden bilmiyor; ben, o yâri n'eyleyeyim!


***

Sayfa 1
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4


***

Kimileriniz, kendi-kendilerine sormuşlardır:   "Bu Tan Tankut'un, kaç ses tonu var?"

Yanıt:   3 oktavlı bariton ilâ 4.5 oktavlı bas arasında, yüzlerce ses tonum var.

Ama en doğal ses tonum, 4 ilâ 4.5 oktavlı bastır.***

Önceki Son Üç Türküm

Onyedinci türküm:
Yemenimde, hâre var!
Onaltıncı türküm:
Âhîrim, sensin!
Onbeşinci türküm:
Karam


***

İlk Onyedi Türküm

Onyedinci türküm:
Yemenimde, hâre var!
Yemenimde, hâre var!
Âhîrim, sensin!
Karam
Adanalı
Arpa-buğday-dâneler!
Meşelidir engin dağlar!
Çökertme
Kara kaşlar, kara gözler!
Bu tepe, pulli tepe!
Damdan dama atlan, yâr!
Gesi bağları
İzmir'in kavakları
Değmen gamlı-yaslı gönlüme!
Bolu Beyi
Ayrıldım; güler miyim!
Adatepe
Âcem gızı


***
Düzenleme:
Arpa-buğday-dâneler!

En Son Düzenlediğim Türküm  (21 ekım 2021)

En Son Düzenlediğim Türküm  (21 ekım 2021)

Arpa-buğday-dâneler!

Aktaran:  Aysel Sezer
Derleyen:  Nîdâ Tüfekçi
Notalayan:  MNîdâ Tüfekçi
Yöre:   Yozgat, Akdagmâdeni

Görselleri ve yazı türlerini düzenledim.


***

Bir Önceki Düzenlediğim Türküm   (22 hazîrân 2021)

"Kara kaşlar, kara gözler!"

Notalayan: Ahmet Yamacı
Aktaran:  Rifat Özsaraç
Notalayan:  Ahmet Yamaci
Derleyen:  Aziz Kizilgün
Yöre:  Çorum, Sungurlu


Videonun görsellerini ve yazı türlerini güncelledim.

***

Sizin Yeğledikleriniz   (26 mart 2021)

Siz yeğlediniz (3):
"Gesi bağları"

Notalayan: Muzaffer Sarısözen
Klasik Türk Müziği bölümünde, sizin yeğlediklerinizi yayınlıyorum.

Artık Türk Halk Müziği Sunumlarım bölümüde de, bu geleneği başlatıyorum.

Böylece; en çok tıklanan değil, en yoğun dinlenen türkülerim doğrultusunda bilgilendirileceksiniz.

Üçüncü eklentim, "Gesi bağları" oldu. Oranlara, şaşıracağınızı sanmıyorum.


***

İlk Türkülerim

Ondördüncü türküm:
Adanalı
Onüçüncü türküm:
Arpa-buğday-dâneler!
Onikinci türküm:
Meşelidir engin dağlar!
   
Onbirinci türküm:
Çökertme
Onuncu türküm:
Kara kaşlar, kara gözler!
Dokuzuncu türküm:
Bu tepe, pulli tepe!
   
Sekizinci türküm:
Damdan dama atlan, yâr!
Yedinci türküm:
Gesi bağları
Altıncı türküm:
İzmir'in kavakkları
   
Beşinci türküm:
Değmen gamlı-yaslı gönlüme!
Dördüncü türküm:
Bolu Beyi
Üçüncü türküm:
Ayrıldım; güler miyim!
   
İkinci türküm:
Adatepe
İlk türküm:
Acem gızı
 


***

İlginize

Nâçizâne ağbağımda kullanfığım enstrümentallerin tümüne yakını, değerli gönül dostum Nihat Demirci'nin, klavye (org) derlemeleridir.

Burada bulamadığınız ve dahâ yüzlerce enstrümentali, Nihat Demirci'nin sitesinden; ücretsizce sağlayabilirsiniz.


Powered by CuteNews
Önemli Bilgi
Seslendirdiğim tüm yapıtların %90'ını; dahâ önce, hiç kimsenin sesinden dinlemedim.
Bestecilerin önerilerini ve öngörülerini de bilmiyorum.
Bu durum, benim öncelikli damağımdır.
Tan Tankut'un Yeri
tankut.sebat.net
2011'den beri  •   ©  Tan Taner Tankut
Şarkı ve türkülerimin her tür hakları, bende saklıdır.
İletke: Bana, iletke ile ulaşın.
Tek bir insân bile, benim sâyemde mutlu olabiliyorsa; ben, dünyânın en mutlu insânıyımdır.
 
Ata'nın öğütü  (Türkiye'm)  
Beste: Müşerref Akay
Güfte: Erol Sürül
Yusuf Nalkesen
Avuçlarımda, sıcaklığın var!
Dönüşsüz yolculuğum  
Nârdânem-birtânem  
Vedâ bûsesi  
Vedâ bûsesi (2)  

Avnî Anıl
Bu şarkıların gözü, kör olsun!
Alazlılı nâzlı yârim
Aşk, bu değil!  
Gönlümdeki ısın  

Nâmık Kemâl Aktan
Gamzene kondurdun
Gözlerin  
Şaşkın alkan!  

Sâdettin Kaynak
Dermân, kâr eylemez!
Noktadır benlerin  
Bugün de, akşam oldu!

Suat Sayın
Kapıldım Yeşilgöz'e!
Yâr mı tatlı; sanrın mı?
Sus! Kimseler duymasın!  

Necdet Tokatlıoğlu
Artık yeter!  
Bu ateşi, sen yaktın içime!
Nerdesin, alktığım?

Zekî Müren
Bir gönül hikâyesi
Şimdi, uzaklardasın!

Erol Sayan
Kadehinde, zehîr olsa...  
Mulâ! Mulâ!  

Münir Nûreddin Selçuk
Âşıka, Bağdat sorulmaz!
Derin kış!  

Taner Şener
Kıymetini bilemeden  
Öyle yeşil gözleri vardı!  

Dr. Alâeddin Yavasça
O güzel başını, göğsüme yasla!
O güzel başını, göğsüme yasla! (2)

Müşerref Akay
Ata'nın öğütü  

Teoman Alpay
Gökyüzünde, yalnız gezen y...

Selâhattin Altınbaş
Alagözler  

Âmir Ateş
Bir kızıl gonca

Andrey Babayev
Nâzende sevgilim

Hacı Ârif Bey
Olmaz ilâç sîne-î sâd  

Muâllîm İsmail Hakkı Bey
Fikrimin ince gülü  

Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Kapıldım-gidiyorum!

Şemseddin Ziyâ Bey
Âhû gibi kaçıyor!  

Gültekin Çeki
Eski dostlar!

Gündoğdu Duran
Böyle bir karasevdâ  

Dramalı Hasan Hasgüler
Gelmez cânım!

Dr. Selâhâttin İçli
Zaytin gözlüm

Nev'eser Kökdeş
Cânândan, uzak kaldı gönül!

Zeynettin Maraş
Gizli alk  

Ünal Narçın
Alazlı'nın en güzeli  

Şekip Ayhan Özışık
Güzel Sakaryalı'm

Selim Öztaş
Işınsız güzdeş  

Medîhâ Şen Sancakoğlu
Masal ülkesinden gelmiş gibisin!

Mustafa Seyrân
Yeşil gözlüm  

Ömer Fârûk Şâhin
Hasret akşamında  

Selâmî Şâhin
Gözler  

Turhan Taşan
Büyülü evren!

Fehmî Tokay
Yanarım gündüz-gece!

Ârif Sâmî Toker
Yaşam  

Zekâî Tunca
Kaçamaktaki çift

Sevgi Uğurlu
Avuntu aradım  

Nur eine Nacht mit Dir
Beste: Suat Sayın
Suat Sayın
Nur eine Nacht mit Dir

Halil Karaduman
Verbotenes Verlangen