Yemen türküsü
Notalayan: Muzaffer Sarısözen
Adanalı
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Âcem gızı
Notalayan: Osman Özdenkçi

Adatepe
Notalayan: Mehmet Özbek

Ayrıldım; güler miyim?!
Notalayan: Işık Başel

Bolu Beyi
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Deymen gamlı-yaslı gönlüme!
Notalayan: Mehmet Erenler

İzmir'in kavakları
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Gesi bağları
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Damdan dama atlan, yâr!
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Bu tepe, pulli tepe!
Notalayan: Nîdâ Tüfekçi

Kara kaşlar, kara gözler!
Notalayan: Ahmet Yamacı

Çökertme
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Meşelidir engin dağlar!
Notalayan: Emin Aldemir

Arpa-buğday-dâneler!
Notalayan: Nîdâ Tüfekçi

Karam
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Âhirim, sensin!
Besteci: Neşet Ertaş

Yemenimde, hâre var!
Notalayan: ???

Kış masalı
Besteci: Âdem Gümüşkaya vs.

Ben, giderim Batum'a!
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Ay balam!
Beste: Ârif Sâmi Toker

HE: Hava nagila
Beste:  (???)
Bölüm:   Yabancı Ezgilerim
ES: Guantanamera
Beste: José Fernández Diaz

EN: Sway
Beste: Luis Demetrio ve Pablo B. Ruiz

DE: Wenn der weiße Flieder wieder...
Beste: Franz Doelle

IT: Love in Portofino
Beste: Fred Buscaglione

RU: Katyuşa  (Катюша)
Beste: Matvyey İsaakoviç Blanter

FR: La chanson de Lara
Beste: Maurice Jarre
Akşam güneşi
Beste: Orhan Kencebay
Bölüm:   Arabesk
 
Kendimle İlgili
3.0 oktavlı bariton ile 5.5 oktavlı bas arasındaki tüm sestonlarına, kolaylıkla ve sorunsuzca ulaşabiliyorum. Hattâ tüm bu sestonlarının, milyonlarca aranüansını uygulayabiliyorum.

Genç Bestecilerimize Çağrı
Bestelerinizin notalarını, enstrümentallerini ve güftelerini; bana yollarsanız; çok mutlu olurum.

Sözgüyü yapıtlaştıran; sözdür!
Sözlerde aktarılanlar; özdür!
Gereksizdir uzun araezgi;
dinleyenlerde, yaratır bezgi!
Tüm videolarımı ve seskayıtlarımı, gönül rahâtlığı ile indirebilirsiniz; bilâkis ricâmdır.
   Ancak; herhangi bir ortamda yayımlamanıza, izin yok!   (Telif özgürlüklerim)
Eğer yeni düzenlediğim bir videoyu, dahâ önce izlemişseniz;  ağtarayıcınızdaki "çerezler" bölümünü açın ve "belgeler ve diğer kayıtlar" kısmını "boşaltın". Aksi durumda; hâlâ eski videoyu izliyorsunuzdur.

Sayfalar:  03 | 02 | 01

***

Klasik Türk Müziği Sözgülerim (Sayfa 01)

Sunucumuz, yeni PHP sürümüne geçti.

Yazılımımız, bu sürüme yetersiz olduğu için; tüm ağbağlarımı, yenilemem gerekiyor.

Bu dönem boyunca, şarkısözü yayımlayamıyorum; anlayışınızı diliyorum.***

Üç Ayrı Dilde

Özgün güfteler ile.

Otuzuncu Eklentim

Özbaşlık: "Sus! Kimseler duymasın!"

TR: Sus! Kimseler duym..!  
DE: Man kann Dich bet...!  
EN: Hush! Hush!!  
Beste: Suat Sayın


Yirmidördüncü Eklentim

Özbaşlık: "Aşk, bu değil!"

TR: Aşk, bu değil!  
DE: Das ist Liebe!  
EN: This is true love!  
Beste: Avnî Anıl


Yirmiikinci Eklentim

Özbaşlık: "Fikrimin ince gülü"

TR: Fikrimin ince gülü  
DE: Rosenherz  
EN: Love at first sight  
Beste: Muâllim İsmail Hakkı Bey


Onikinci Eklentim

Özbaşlık: "Böyle bir karasevdâ!"

TR: Böyle bir karasevdâ!  
DE: Endlose Liebe  
EN: Everlasting love  
Beste: Dündoğdu Duran


Dokuzuncu Eklentim

Özbaşlık: "Gözlerin"

TR: Gözlerin  
DE: Deine schönen Augen  
EN: Your pretty eyes  
Beste: Nâmık Kemâl Aktan


Yedinci Eklentim

Özbaşlık: "Öyle yeşil gözleri vardı!"

TR: Öyle yeşil gözleri vardı!  
DE: Kunterbunte Blicke  
EN: Loveheat in the club  
Beste: Taner Şener


Altıncı Eklentim

Özbaşlık: "Nârdânem-birtânem!"

TR: Nârdânem-birtânem!  
DE: Sehnsucht im Sept.  
EN: Longing in September  
Beste: Yusuf Nalkesen


Üçüncü Eklentim

Özbaşlık: "Avuçlarımda, sıcaklığın var!"

TR: Avuçlarımda, sıcaklığın
       var!
 
DE: Lebe wohl!  

EN: My big love Aysun  

Beste: Yusuf Nalkesen


İkinci Eklentim

Özbaşlık: "Kıymetini bilemeden"

TR: Kıymetini bilemeden  
DE: Winter der Reue  
EN: Deepest Winter of life  
Beste: Taner Şener


İlk Eklentim

Özbaşlık: "Noktadır benleri"

TR: Noktadır benleri  
DE: Endlose Gala mit Dir  
EN: My special love  
Beste: Selâhattin Kaynak


***

Tekil Eklentilerim

Özgün güfteler ile.

Bir gönül hikâyesi!  
Beste: Zekî Müren
Masal ülkesinden gelmiş...!  
Beste: Medîhâ Şen Sancakoğlu
Akşam olur; sabâh olur...  
Beste: Dramalı Hasan Hasgüler
Cânândan, uzak kaldı...!  
Beste: Nev'eser Kökdeş
Bu ateşi, sen yaktın içime!  
Beste: Necdet Tokatlıoğlu
Gamzene kondurdun  
Beste: Nâmık Kemâl Aktan
Dermân, kâr eylemez!  
Beste: Sâdettin Kaynak
Bir kızıl gonca  
Beste: Âmir Ateş
Nâzende sevgilim  
Beste: Andrey Babayev


***

Çifte Kayıt Eklentim

Olmaz ilâç, sîne-î sâd!  
Yapmaz etki, gönül yüzüm!  
Beste: Hacı Ârif Bey


***

Klasik Türk Müziği Şarkılarım

Kendi yazdığım güftelerle.


***

Yirmiyedinci Eklentim

Özbaşlık: "Bak yeşil-yeşil!"

TR: Yeşil gözlüm  
DE: Deine grünen augen  
EN: Your green eyes  
Beste: Mustafa Seyrânş


Yirmibeşinci Eklentim

Özbaşlık: "Güz gülleri gibiyim!"

TR: Işınsız güzdeş  
DE: Wie die Herbstrosen  
EN: Like an autumn rose  
Beste: Selim Öztaş


Yirmiüçüncü Eklentim

Özbaşlık: "Mevsimi gelmiş aşkın!"

TR: Şaşkın alkan!  
DE: Liebe und Verwirrung!  
EN: Season of love  
Beste: Nâmık Kemâl Aktan


Yirmibirinci Eklentim

Özbaşlık: "Gizli aşk bu!"

TR: Gizli alk  
DE: Geheime Liebe  
EN: Secret love  
Beste: Zeynettin Maraş


Yirminci Eklentim

Özbaşlık: "İstanbul'un neresindensin?"

TR: Alazlı'nın en güzeli  
DE: Die Schönste in Bonn  
EN: A pretty girl in Bonn  
Beste: Ünal Narçın


Ondokuzuncu Eklentim

Özbaşlık: "Gözler, kalbin aynasıdır!"

TR: Gözler (1)  
DE: Augen (1)  
EN: Eyes (1)  
Beste: Selâmî Şâhin


Onsekizinci Eklentim

Özbaşlık: "Bir kere sevdim diye"

Yaşam
Leben
Life
Beste: Ârif Sâmî Toker


Onaltıncı Eklentim

Özbaşlık: "Duydum ki; unutmuşsun...!"

TR: Alagözler  
DE: Farbe meiner Augen  
EN: Color of my eyes  
Beste: Selâhâttin Altınbaş


Onbeşinci Eklentim

Özbaşlık: "Otomobil, uçar-gider!"

TR: Derin kış!  
DE: Fahrt ins Unglück!  
EN: Car in fire!  
Beste: Münir Nûreddin Selçuk


Onuncu Eklentim

Özbaşlık: "Paydos!"

TR: Artık yeter!  
DE: Genug!  
EN: Enough!  
Beste: Necdet Tokatlıoğlu


***

Tekil Eklentilerim

Kendi güftlerimle.

Nerdesin, alktığım?  
(Hiç tükenmeyecek sandığımız...)
Beste: Necdet Tokatlioglu
Alazlılı nâzlı yârim  
(İstanbul mehhâneleri)
Beste: Avnî Anıl
Güzel Sakaryalı'm  
(O, beni; bir bahâr akşamı...)
Beste: Şekip Ayhan Özışık


***

Sayfalar:  03 | 02 | 01


***

İlginize

Nâçizâne ağbağımda kullanfığım enstrümentallerin tümüne yakını, değerli gönül dostum Nihat Demirci'nin, klavye (org) derlemeleridir.

Burada bulamadığınız ve dahâ yüzlerce enstrümentali, Nihat Demirci'nin sitesinden; ücretsizce sağlayabilirsiniz.


Önemli Bilgi
Seslendirdiğim tüm yapıtların %90'ını; dahâ önce, hiç kimsenin sesinden dinlemedim.
Bestecilerin önerilerini ve öngörülerini de bilmiyorum.
Bu durum, benim öncelikli damağımdır.
Tan Tankut'un Yeri
tankut.sebat.net
2011'den beri  •   ©  Tan Taner Tankut
Şarkı ve türkülerimin her tür hakları, bende saklıdır.
İletke: Bana, iletke ile ulaşın.
Tek bir insân bile, benim sâyemde mutlu olabiliyorsa; ben, dünyânın en mutlu insânıyımdır.
 
Dermân, kâr eylemez!
Beste: Sâadettin Kaynak
Bölüm:   Klasik Türk Müziği Sözgülerim

Önceki Düzenlediğim Eklentim

Özbaşlık: "Öyle yeşil gözleri vardı!"

Beste: Taner Şener
Öyle yeşil gözleri vardı!
Kunterbunte Blicke
Loveheat in the club

Bir Önceki Düzenlediğim Eklentim

Özbaşlık: "Hasret akşamında"

Beste: Ömer Fârûk Şâhin
Hasret akşamında
Abend der Sehnsucht
Night of longing

Dahâ Önce Düzenlediğim Eklentim

Özbaşlık: "Âhû gibi kaçıyor!"

Beste: Şemseddin Ziyâ Bey
Âhû gibi kaçıyor!
Die Flirtfee
Pretty thing!
Eintracht in Bonn  (İstanbul karşilaması)
Beste: Necdet Varol
Liebe ist...  (Nîsân yağmuru)

Beste: Rizâ Ates
Eine Nach mit Dir  (Seninle, bir gece...)
Beste: Suat Sayın
Verbotenes Verlangen (Rüyâlarda buluş.)
Beste: Halil Karaduman

Papatya gibisin!
Beste: Necdet Koyutürk
Bölüm:   Tangolarım
Âşıka, Bağdat sorulmaz!
Beste: Münir Nûreddin Selçuk
Onuncu yıl marşı
Beste: Cemâl Reşit Rey
Bölüm:   Marşlarım
İzmir marşı
Beste: Kaptanz. Ali Rızâ Bey (?)

Gel Beşiktaş'a
Beste: Nihat Dmirci
O yaz
Beste: Bora Ayanoğlu
Kol düğmeleri
Beste: Barış Manço
Telif özgürlüklerim üzerine
     Her tür 'yasaklayıcı bakış açısı'na,
     kesinlikle karşıyım!  Ancak...
(Son ağbağ sürümü: 08/25/2020, 10.10)
Tan Tankut'un Yeri'nden bir bağlantı    İçbağlantı
Erol Sürül'ün Kişisel Ağbağı'na yönlendirme   Dışbağlantı
İki ya da dahâ çok aykırı dil seçeneği   En-az iki değişik dil seçeneği
Aynı şarkıya, en az iki farklı yorum ya da değişik güftelerle yorum   'Çoklu kayıt' ya da 'çifte kayıt'
Ses yorumu içeren video eklentisi bulunur Ses yorumu içeren video eklentisi var
Yalnızca seskaydı bulunur Yalnızca seskaydı bulunur
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim, aykırı
     yazılarım ve kişisel bilgilerim
Gizem
     Güzeller güzeli Gizem Gözsel'in
     sürükleyen serüvenleri!
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim ve kişisel
     bilgilerim
Suç Örgütü Hukûk Birimleri!
     Aralıksızca suç işleyen Bonn polis
     örgütü ve hukûk birimleri!